Bekijk klanten die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van het i-Reserve reserveringssysteem.

Er zijn ook casestudies beschikbaar. De requirements als: dataprotectie, meerdere vestigingen, gebruikersrollen, APP integratie middels een API komen aan bod.