Slack is een berichten-app die door steeds meer bedrijven wordt ingezet om teams met elkaar te laten communiceren. Met i-Reserve kan een koppeling gemaakt worden. Zo kan je bijvoorbeeld telkens als er een reservering binnenkomt, of een verandering wordt doorgevoerd dit terug laten komen in Slack.

Jouw Slack gekoppeld aan i-Reserve

Tussen i-Reserve en Slack is er een geautomatiseerde workflow mogelijk. Er zijn allerlei usecases denkbaar. Slack gebruik je normaal gesproken voor je communicatie in je team. Het is denkbaar dat je een bericht wilt plaatsen bij bepaalde gebeurtenissen. Dit kan zijn dat een reservering geplaatst wordt, gewijzigd wordt, een klant wordt aangemaakt of als een klant of bedrijf van status wijzigt. Die gebeurtenissen worden triggers genoemd. Op het moment dat een trigger plaatsvindt, worden de bijbehorende gegevens naar Slack gestuurd. Hier kun je dan de ALS-DAN constructies inbouwen. In sommige gevallen wil je een bericht, in andere gevallen juist niet. In het bericht kun je vervolgens alle velden gebruiken om een duidelijk bericht te plaatsen.

Een voorbeeld:


Wat wordt er gekoppeld?

Om beide systemen goed te laten samenwerken wisselen ze data uit. Welke gegevens worden verstuurd kun je zien in onderstaande tabel.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat Slack deze gegevens in de basis niet opslaat (in gestructureerde vorm). Er wordt een bericht samengesteld op basis van velden die samengesteld worden. Het is hier van belang dat er gelet wordt op de privacy gevoelige gegevens.

i-Reserve Richting Slack
Reservering Bericht
Klant Bericht
Bedrijf Bericht