Exact Online is in Nederland één van de grotere spelers op het gebied van boekhouden. De koppeling tussen i-Reserve en Exact Online richt zich op de financiële gegevens zoals facturen en debiteuren.

De koppeling tussen i-Reserve en Exact Online is een één weg koppeling. Dat wil zeggen dat de gegevens vanuit i-Reserve worden verstuurd naar Exact Online. In de meeste gevallen zullen facturen worden gebruikt om financiële gegevens over te zetten. In voorkomende gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van de gegevens van reserveringen. De meest gebruikte opzet is dat periodiek de debiteur - plus financiële gegevens - worden overgezet.

De koppeling maakt gebruik van de XML formaat zoals Exact Online deze heeft gespecificeerd.


Wat wordt er gekoppeld?

Om beide systemen goed te laten samenwerken wisselen ze data uit. Welke gegevens worden verstuurd kun je zien in onderstaande tabel.

i-Reserve Richting Exact
Klant Account
cust_id code
Klant Contact
Klant Address
Factuur Invoice
Factuurregel InvoiceLine

Zijn er extra mogelijkheden?

Aankoop nummer (PO nummer)

Veel gebruikt in de zakelijke markt: het opnemen van een PO nummer op een factuur.
In Exact Online heet dit veld "YourRef". Via de instellingen van deze koppeling in i-Reserve is dit veld te vullen vanuit een veld naar keuze. Bijvoorbeeld een aangepast veld.